Top Panel

Saturday, 05 27th

Last updateSun, 02 Feb 2014 3am

Mata Kiuliah

Struktur kurikulum 2004 berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester, dengan seperti pada tabel berikut:

Smt

Kode MK

Nama Mata Kuliah*

Bobot SKS

SKS MK dalam Kurikulum

Bobot Tugas***

Kelengkapan****

Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara

Inti**

Institusional

Deskripsi

Silabus

SAP

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

MKDU 001

Pendidikan  Pancasila

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

I

MKDU002

Pendidikan Agama

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

I

MKWU002

Bahasa Indonesia

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

I

MKWU003

Bahasa Inggris  I

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

I

IPS13001

Pengantar  Ilmu Sosial

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

I

SEJ33001

Pengantar Ilmu Sejarah

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

I

SEJ33003

Sejarah Indonesia Abad  sd 1500 M

4

ü

 

 

ü

ü

ü

 

I

KT 001

Pengantar  Pariwisata

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

I

SEJ.33011

Sej. Kebudayaan  I

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

II

MKDU003

Pend.Kewarganegaraan

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

II

MKWU001

Ilmu Alamaiah Dasar

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

II

MKWU004

Bahasa Inggris II

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

II

IPS13002

Pengantar Filsafat

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

II

IPS13002

Pendidikan Ilmu Sosial

2

ü

 

 

 

 

 

 

II

SEJ33004

Sejarah Indonesia Abad XVI-XX

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

II

SEJ33017

Sejarah Pendidikan

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

II

SEJ33008

Sejarah Kebudayaan II

2

ü

 

 

 

 

 

 

II

SEJ33008

Sej. Lokal  I

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

II

KT002

Sej. Pariwisata

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

II

MKDK002

Perkembangan Peserta Didik

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

III

MKDK 03

Belajar dan pembelajaran

4

 

ü

 

ü

ü

ü

 

III

SEJ.33005

Sej.Indo.Masa Pergerakan Nasional

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

IPS13005

Antropologi

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

SEJ33009

Sejarah Lokal II

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

SEJ33021

Sejarah Asia Timur

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

SEJ.3313

Sejarah Islam

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

KT003

Geografi Pariwisata

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

SEJ33022

Sejarah Eropa

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

IPS1303

Studi Masyarakat Indonesia

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

SEJ33014

Sejarah Perekonomian

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

IPS13008

Komputer

0

 

 

 

 

 

 

 

IV

SEJ33006

Sej.Indonesia Masa Kemerdekaan

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

SEJ33028

Sejarah Kesenian

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

IPS13004

Sosiologi

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

SEJ33020

Sejarah Asia Barat

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

KT 005

Manajemen Pariwisata

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

MKWU005

Kajian Lingkungan Hidup

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

SEJ33027

Sejarah Afrika

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

SEJ33031

Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

SEJ33032

Geografi Sejarah

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

SEJ33007

Kapita Selekta Sejarah Indonesia

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

SEJ33010

Sej. Politik

2

 

 

 

 

 

 

 

V

SEJ33029

Sejarah Agama

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

SEJ33018

Sejarah Asia Tenggara

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

SEJ33024

Sejarah Oceania dan Ausralia

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

SEJ33023

Sejarah Amerika

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

SEJ33002

Filsafat Sejarah

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

SEJ33030

Sejarah Hubungan Internasional

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

IPS13006

Statistik

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

PBM002

Strategi Bel.Mengajar Sejarah

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VI

SEJ33016

Sejarah Intelektual

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VI

PBM004

Telaah Kurikulum dan Buku Teks Sej.

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VI

SEJ33025

Metodologi Sejarah

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VI

KT007

Komunikasi Pendidikan

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VI

KT006

Perencanaan Pelayanan Pariwisata

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VI

KT008

Kewirausahaan

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VI

SEJ33033

Penelitian Pend.Sejarah

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VI

PBM003

Evaluasi Pend.Sejarah

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VII

PBM001

Perencanaan Pengajaran Sejarah

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VII

KT005

Teori dan Praktek Pemanduan

4

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VII

SEJ33026

Historiografi

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VII

PBM005

Microteaching

2

ü

ü

 

ü

ü

ü

 

VIII

PBM005

KKL (PPL +Pengabdian)

4

ü

 

 

 

 

 

 

VIII

SEJ33034

Skripsi

6

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

153

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2.b    Struktur Rancangan kurikulum 2011 berdasarkan urutan mata kuliah (MK) semester, dengan seperti pada tabel berikut:

Smt

Kode MK

Nama Mata Kuliah*

BobotSKS

SKS MK dalam Kurikulum

Bobot Tugas***

Kelengkapan****

Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara

Inti**

Institusional

Deskripsi

Silabus

SAP

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

MKDU 001

Pendidikan Pancasila

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

I

MPK 002

Kewirausahaan

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

I

TEM02

Sej. Pendidikan

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

I

MKWU003

Bahasa Inggris

2

ü

ü

 

ü

ü

ü

 

I

SOS01

Pendidikan IPS

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

I

IS01

Pengantar Ilmu Sejarah

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

I

NAS01

Sejarah Indonesia I

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

I

PAR01

Pengantar  Pariwisata

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

I

TEM01

Sej. Kebudayaan

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

I

KEG01

Pengantar Ilmu Pendidikan

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

II

MKU001

Pend.  Agama

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

II

MKU005

Ilmu Kealaman Dasar (IKD)

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

II

SOS02

Pengantar Filsafat

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

II

NAS02

Sejarah Indonesia II

4

 

ü

 

ü

ü

ü

 

II

MPK 003

Pend. Kewarganegaraan

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

II

TEM03

Sej. Lokal

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

II

KEG02

Perenc. Pembelajaran Sejarah

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

II

GLO01

Sejarah Asia Tenggara

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

II

TEM12p

Sejarah Maritim

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

II

TEM04p

Sej. Pariwisata

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

MKWU002

Bahasa Indonesia

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

III

KEG04

Belajar dan Pembelajaran

3

 

ü

 

ü

ü

ü

 

III

NAS03

Sejarah Indonesia III

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

SOS03

Pengantar Antropologi dan Sosiologi

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

GLO02

Sej. Asia Timur

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

SOS05

Telaah Kur. & Buku Teks IPS

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

GLO04

Sej. Asia Barat Daya

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

TEM11

Sejarah Sosial

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

TEM06

Sejarah Ekonomi

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

IS03

Sejarah Intelektual

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

TEM07p

Sejarah Seni

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

III

SOS07p

Manusia dan Sejarah

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

NAS04

Sejarah Indonesia IV

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

MKu008

Kajian Lingkungan Hidup

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

IV

GLO04

Sejarah Asia Selatan

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

GLO03

Sej Oseania  dan Australia

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

KEG03

Strategi Pembelajaran Sejarah

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

TEM09p

Geografi Sejarah

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

TEM08p

Sejarah Ketatanegaraan

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

TEM05

Sejarah Agama-Agama

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

IS07

Kapita Selekta Sej. Indo.

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

IV

KEG07

Komunikasi Pendidikan

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

TEM10

Sej. Politik

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

NAS06

Sejarah Indonesia V

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

GLO07

Sejarah Eropa

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

GLO06

Sejarah Afrika

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

GLO08

Sej. Amerika

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

IS02

Filsafat Sejarah

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

V

GLO11p

Sejarah Rusia

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

IS06p

Permuseuman

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

KEG05

Evaluasi Pembelajaran Sejarah

4

ü

 

 

ü

ü

ü

 

V

GLO10

Sejarah Peradaban Islam

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VI

SOS06

Pendidikan Multi Kultur

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

VI

SOS04

Telaah Kur. & Buku Teks Sejarah

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VI

IS04

Metodologi Sejarah

3

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VI

NAS06

Sejarah Indonesia VI

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VI

GLO09

Sejarah Hubungan Internasional

2

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VI

KEG07

Metode Penelitian Pendidikan Sejarah

4

ü

 

 

ü

ü

ü

 

VI

IS05p

Arsip dan perpustakaan

2

 

ü

 

ü

ü

ü

 

VI

SOS08p

Studi Masyarakat Indonesia

2

ü

 

 

 

 

 

 

VII

SOS07

Seminar Pendidikan Sejarah

3

ü

 

 

 

 

 

 

VII

NAS07

Sejarah Indonesia VII

2

ü

 

 

 

 

 

 

VII

IS08

Historiografi

3

ü

 

 

 

 

 

 

VII

KEG06

Microteaching

4

ü

ü

 

 

 

 

 

VII

KEG08

PPLT

4

ü

 

 

 

 

 

 

VIII

KEG09

Skripsi

6

ü

ü

 

 

 

 

 

 

154

 

17

 

 

 

 

 

 

5.1.3  Tuliskan mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dalam tiga tahun terakhir, pada tabel berikut:

 

Semester

Kode MK

Nama MK (pilihan)

Bobot sks

Bobot Tugas*

Unit/ Jur/ Fak Pengelola

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I

SOS07p

Manusia dan Sejarah

2

 

II

TEM07p

Sejarah Seni

2

 

III

TEM09p

Geografi Sejarah

2

 

IV

TEM08p

Sejarah Ketatanegaraan

2

 

V

ISO6p

Permuseuman

2

 

VI

IS05p

Arsip dan Perpustakaan

2

 

VII

SOS08p

Studi Masyarakat Indonesia

2

 

VIII

GLO11p

Sejarah Rusia

2

 

IX

TEM12p

Sejarah Maritim

2

 

X

TEM04p

Sejarah Pariwisata

2

 

* beri tanda √ pada mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (PR atau makalah) ≥ 20%.

 

5.1.4  Substansi praktikum/praktek yang mandiri ataupun yang merupakan bagian dari mata kuliah tertentu, dengan mengikuti format di bawah ini:

No.

Nama Praktikum/Praktek

Isi Praktikum/Praktek

Tempat/Lokasi Praktikum/ Praktek

Judul/Modul

Jam Pelaksanaan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Perencanaan Pelayanan Pariwisata

1.   Laporan hasil kunjungan ke obyek wisata ke-4 Kota : Jakarta, Bandung, Jogjakarta, dan Surabaya.

22 -25 Juni 2012

Jakarta, Bandung, Jokya dan Surabaya

2

Teori dan Praktek Pemanduan

1.   Millenium Water Park dan Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Pariwisata Kota Palu.

24 November 2012

Kota Palu

 

3

Sejarah Kebudayaan I

1.   Makam Raja Ahmad Hadie.

2.   Islam Bungku

3.   Islam Tanpa Bulan Sabit.

2010

Morowali

4

Sejarah Sosial

1.   Perubahan Sosial di Desa Benteng.

2010

Morowali

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2   Peninjauan silabus/SAP dan buku ajar dalam 5 tahun terakhir

No

No.MK

Nama MK

MK Baru Lama/hapus

Perubahan pada

Alasan peninjauan

Atas Usulan/ Masukan dari

 

Berlaku Mulai Sem/Thn

Silabus/Sap

Buku ajar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

IPS 13001

Pengantar Ilmu Sosial

Lama

Silabus

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester

Dosen Pend.Sejarah

2015

2

SEJ33021

Sejarah Asia Timur

Lama

Silabus

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambunga

Dosen Pend.Sejarah

2015

3

IPS13003

Studi Masyarakat Indonesia

Lama

Silabus

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester

Dosen Pend.Sejarah

 

2015

4

SEJ33019

Sejarah Asia Selatan

Lama

Silabus

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester

Dosen Pend.Sejarah

2015

5

SEJ33010

Sejarah Politik

Lama

Silabus

Buku Ajar

Disesuaikan dengan struktur kurikulum baru

2011

Dosen Pend.Sejarah

2015

6

SEJ33011

Sejarah Kebudayaan I

Lama

Silabus

Ada

Disesuaikan dengan struktur kurikulum baru

2011

Dosen Pend.Sejarah

2015

7

SEJ33024

Sejarah Oceania dan Ausralia

Lama

Silabus

 

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Pend.Sejarah

2015

8

MKDK 003

Belajar dan Pembelajaran

Lama

Silabus

Ada

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Pend.Sejarah

2015

9

KT 005

Manajemen Pariwisata

Lama

Sialbus/Sap

Buku Ajar

Disesuaikan dengan struktur kurikulum baru

2011

Dosen Pend.Sejarah,stakeholder.

2015

10

SEJ33033

Penelitian Pendidikan Sejarah

Lama

Silabus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah

2015

11

PBM 004

Telaah Kurikulum dan Buku Teks Sejarah

Lama

Sialbus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah

 

2015

12

SEJ 33015

Sejarah Sosial

Lama

Silabus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan

pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah

2015

13

SEJ 33020

Sejarah Asia Barat Daya

Lama

Sialbus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

 

Dosen Pend.Sejarah

2015

14

SEJ 33017

Sejarah Pendidikan

Lama

Sialbus/Sap

Buku Ajar

Disesuaikan dengan struktur kurikulum baru

2011

 

Dosen Pend.Sejarah

2015

15

KT 002

Sejarah Pariwisata

Lama

Silabus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah, stakeholder

2015

16

SEJ 33003

Sej.Indonesia S/D 1500 M.

Lama

Silabus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah, stakeholder

2015

17

SEJ 33008

Sejarah Lokal I

 

Lama

 

Silabus/Sap

 

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan

pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah, stakeholder

2015

18

SEJ 33009

Sejarah Lokal II

Lama

Silabus /Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah, stakeholder

2015

19

IPS 13004

Sosiologi

Lama

Silabus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah, stakeholder

2015

20

SEJ 33004

Sej.Indonesia Abad XVI-XX

Lama

Silabus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah, stakeholder

2015

21

NAS01

Sejarah Indonesia I

Lama

Sialbus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Pend.Sejarah

2015

22

PAR01

Pengantar Pariwisata

Lama

Silabus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Pend.Sejarah, Stakeholder.

2015

23

TEM01

Sej. Kebudayaan

Lama

Sialbus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Pend.Sejarah

2015

24

KEG01

Pengantar Ilmu Pendidikan

Lama

Sialbus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Pend.Sejarah

2015

25

SOS02

Pengantar Filsafat

Lama

Silabus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah

2015

26

NAS02

Sejarah Indonesia II

Lama

Sialbus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah

2015

27

TEM03

Sej. Lokal

Lama

Sialbus/Sap

Buku Ajar

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah

2015

28

KEG02

Perenc. Pembelajaran Sejarah

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah

2015

29

GLO01

Sejarah Asia Tenggara

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah

2015

30

TEM12p

Sejarah Maritim

Baru

Silabus

Sementara digarap

Disesuaikan dengan struktur kurikulum baru

2011

Dosen Pend.Sejarah

2015

31

NAS03

Sejarah Indonesia III

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah

2015

32

SOS03

Pengantar Antropologi dan Sosiologi

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan 33kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Pendidikan Sejarah, Alumni.

2015

33

GLO02

Sej. Asia Timur

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Sejarah

2015

34

SOS05

Telaah Kur. & Buku Teks IPS

Lama

Silabus

Sementara digarap

Disesuaikan dengan struktur kurikulum baru

2011

Dosen Sejarah dan Alumni.

2015

35

NAS04

Sejarah Indonesia IV

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

 

2015

36

GLO04

Sej. Asia Barat Daya

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Sejarah

2015

37

TEM06

Sejarah Ekonomi

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Sejarah

2015

38

IS03

Sejarah Intelektual

Lama

Silabus

Sementara digarap

Disesuaikan dengan struktur kurikulum baru

2011

Dosen Sejarah

2015

39

TEM07p

Sejarah Seni

Lama

Silabus

Sementara digarap

Disesuaikan dengan struktur kurikulum baru

2011

Dosen Sejarah

2015

40

SOS07p

Manusia dan Sejarah

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Sejarah

2015

41

NAS04

Sejarah Indonesia IV

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

42

KEG03

Strategi Pembelajaran Sejarah

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Sejarah

2015

43

TEM09p

Geografi Sejarah

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Sejarah

2015

44

TEM08p

Sejarah Ketatanegaraan

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Sejarah

2015

45

TEM05

Sejarah Agama-Agama

Lama

Silabus

Sementara digarap

Disesuaikan dengan struktur kurikulum baru

2011

Dosen Sejarah

2015

46

IS07

Kapita Selekta Sej. Indo.

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

47

KEG07

Komunikasi Pendidikan

Lama

Silabus

Sementara digarap

Disesuaikan dengan struktur kurikulum baru

2011

Dosen Sejarah

2015

48

NAS06

Sejarah Indonesia V

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

49

GLO07

Sejarah Eropa

Lama

Silabus

Sementara digarap

Disesuaikan dengan struktur kurikulum baru

2011

Dosen Sejarah

2015

50

GLO06

Sejarah Afrika

Lama

Silabus

Sementara digarap

Disesuaikan dengan struktur kurikulum baru

2011

Dosen Sejarah

2015

51

GLO08

Sej. Amerika

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

52

IS02

Filsafat Sejarah

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester...

Dosen Sejarah

2015

53

GLO11p

Sejarah Rusia

 

Lama

 

Silabus

 

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

54

IS06p

Permuseuman

 

Lama

 

Silabus

 

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah, Stakeholder

2015

55

KEG05

Evaluasi Pembelajaran Sejarah

 

Lama

 

Silabus

 

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

56

GLO10

Sejarah Peradaban Islam

 

Lama

 

Silabus

 

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Pend.Sejarah

2015

57

SOS06

Pendidikan

Multi Kultur

 

Lama

 

Silabus

 

Sementara digarap

Disesuaikan dengan struktur kurikulum baru

2011

Dosen Sejarah dan Stakeholder.

2015

58

SOS04

Telaah Kur. & Buku Teks Sejarah

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

59

IS04

Metodologi Sejarah

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

60

NAS06

Sejarah Indonesia VI

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

61

GLO09

Sejarah Hubungan Internasional

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

62

KEG07

Metode Penelitian Pendidikan Sejarah

 

Lama

 

Silabus

 

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

63

IS05p

Arsip dan perpustakaan

 

Lama

 

Silabus

 

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

64

SOS08p

Studi Masyarakat Indonesia

 

Lama

 

Silabus

 

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

65

SOS07

Seminar Pendidikan Sejarah

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

66

NAS07

Sejarah Indonesia VII

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

67

IS08

Historiografi

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

68

KEG06

Microteaching

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

69

KEG08

PPLT

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

70

KEG09

Skripsi

Lama

Silabus

Sementara digarap

Untuk penyesuaian keterkaitan/kesinambungan pencapaian kopetensi dengan kedudukan mata kuliah dalam setiap semester.

Dosen Sejarah

2015

 

5.3. Pelaksanaan Proses pembelajaran

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang berbasis Student Center Learning dan Problem Based Learning, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber.

Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.

5.3.1  Mekanisme Monitoring Perkuliahan

Mekanisme monitoring perkuliahan, antara lain kehadiran dosen dan mahasiswa, serta materi perkuliahan.

a.   Kehadiran Dosen dan Mahasiswa

Setiap mata kuliah memiliki daftar hadir yang berisikan antara lain; (1) daftar hadir dosen mata kuliah berisi : Hari/Tanggal, materi pembelajaran, dan tanda tangan dosen. (2) daftar hadir mahasiswa yang harus ditandatangani setiap mahasiswa yang hadir mengikuti mata kuliah yang bersangkutan setiap tatap muka.

Jumlah tatap muka setiap matakuliah  dilaksanakan sebanyak 12 kali untuk matakuliah 2-3 SKS dan 14 kali untuk matakuliah 4 SKS, diluar Ujian Tengah Semester dan Akhir Semester. Persentase kehadiran dosen direkap oleh program studi (monitoring perkuliahan terlampir). 

Persentase minimal kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan ditetapkan sebanyak 75% dari total tatap muka. Kriteria ini merupakan syarat untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (sesuai dengan Pedoman Akademik FKIP 2010/2011). Selanjutnya, pada setiap akhir semester, program studi menghitung, mengawasi, dan menyaring jumlah persentase kehadiran mahasiswa untuk setiap mata kuliah.

b.   Materi Perkuliahan

Materi perkuliahan ditentukan berdasarkan kurikulum dan dijabarkan lebih lanjut oleh beberapa dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan di bawah koordinasi dosen penanggung jawab rumpun mata kuliah. Struktur materi perkuliahan dievaluasi berdasarkan dengan silabus yang telah disusun (contoh perangkat perkuliahan, terlampir).

c.   Pelaksanaan Perkuliahan

Kegiatan perkuliahan untuk 1 SKS ditetapkan terdiri dari 50 menit kegiatan tatap muka terjadwal, 50 menit kegiatan akademik terstruktur tidak terjadwal (dibimbing oleh dosen yang bersangkutan) dalam bentuk tugas atau pekerjaan rumah lainnya; serta 50 menit kegiatan mandiri mahasiswa (pada umumnya atas petunjuk dosen pembina matakuliah, berupa membaca buku referensi, kegiatan belajar kelompok, mencari sumber belajar baru di internet, dan sebagainya). Ketetapan ini sesuai dengan Pedoman Akademik FKIP Tahun 2010/2011.

Struktur kegiatan mengajar dalam setiap pertemuan terdiri dari pembukaan, penjelasan, dan penutup. Kegiatan pembukaan mencakup penyampaian rencana topik bahasan, tujuan dan manfaat pembelajaran pada tatap muka tersebut, serta beberapa dosen memanfaatkannya untuk melakukan tes awal atau kuis. Uraian materi kuliah mengikuti alur dalam SAP. Media pembelajaran yang digunakan bervariasi, antara lain, whiteboard di setiap ruangan, notebook setiap dosen dan LCD projectorBagian penutup memuat simpulan materi kuliah, tes akhir  dan pemberian tugas terstruktur serta penyampaian pokok-pokok materi pada pertemuan yang akan datang.

d.   Evaluasi Proses Pembelajaran

Pada setiap akhir semester diadakan rapat prodi/jurusan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan selama satu semester. Kegiatan evaluasi ini mencakup: kehadiran dosen, kesesuaian materi yang diberikan dengan perangkat perkuliahan yang tersedia, hasil ujian, dan ketepatan penyetoran Daftar Peserta dan Nilai Akhir oleh dosen (contoh absen dosen, absen mahasiswa, dan lembar monitoring, terlampir).

5.4         Sistem Pembimbingan Akademik

5.4.1      Tuliskan nama dosen pembimbing akademik dan jumlah mahasiswa yang dibimbingnya dengan mengikuti format tabel berikut:

 

No

Nama Dosen Pembimbing Akademik

Jumlah Mahasiswa Bimbingan

Rata-rata Banyaknya Pertemuan/mhs/semester

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Prof. Dr. Juraid Abd. Latief, M.Hum

5

6

2

Drs. Hasan, M.Hum

4

6

3

Drs. Lukman Nadjamuddin

6

6

4

Dra. Junarti, M.Hum

5

5

5

Drs. Syakir Mahid, M.Hum

6

6

6

Dr. Suyuti, M.Pd

6

6

7

Drs. Charles Kapile, M.Hum

5

6

8

Drs. Iskandar, M.Hum

-

-

9

Haliadi Sadi, S.S, M.Hum

-

-

10

Mahfud, S.Pd, M.Pd

-

-

11

Misnah, S.Pd, M.Pd

6

6

12

Dr. Nuraedah, M.Pd

6

6

13

Mutawakkil, S.Ag, M.Pd

6

6

 

5.4.2      Jelaskan proses pembimbingan akademik  yang diterapkan pada program studi ini dalam hal-hal berikut:

No

Hal

Penjelasan

(1)

(2)

(3)

1

Tujuan pembimbingan

-   Mengetahui kemajuan hasil belajar dan hambatannya serta upaya tindak lanjut.

-   Mengarahkan mahasiswa dalam memprogramkan mata kuliah.

-   Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah dalam perkuliahan.

-   Mengupayakan membantu mahasiswa dalam menghadapi masalah pribadi yang menghambat studinya.

-   Mengupayakan memperoleh beasiswa berdasarkan pantauan ekonomi keluarga mahasiswa.

2

Pelaksanaan pembimbingan

Proses pembimbingan dilakukan minimal tiga kali, yakni:

-   Setiap awal semister

-   Akhir semister

-   Ketika mahasiswa memperoleh kesulitan dalam proses perkuliahan atau dalam proses akhir perkuliahan.

3

Masalah yang dibicarakan dalam pembimbingan

Kemajuan dan strategi pencapaian agar terhindar   dari kesulitan serta penentuan judul/topik skripsi.

4

Kesulitan dalam pembimbingan dan upaya untuk mengatasinya

Kesulitan bidang akademik, dilakukan bimbingan khusus dan bersifat pribadi.  Sedangkan kesulitan prosedural administratif mahasiswa akan difasilitasi oleh dosen wali untuk menyelesaikan berbagai hambatannya dengan pihak-pihak yang terkait (lembaga, dosen, pengawai, orang tua dan masyarakat).

5

Manfaat yang diperoleh mahasiswa dari pembimbingan

Karakteristik, intelegensia, hubungan sosial dan problem lainnya yang dialami oleh mahasiswa dapat diketahui dengan pasti sehingga mempermudah dalam pembinaan watak serta pola pembinaannya, dampak yang diperoleh adalah peningkatan IP dan IPK, waktu penyelesaian skripsi dan studi semakin cepat.

 

5.5   Pembimbingan Tugas Akhir / Skripsi

5.5.1  Pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir atau Skripsi yang diterapkan pada PS Pendidikan Sejarah dilakukan oleh dosen pembimbing setelah diterbitkan SK pembimbingan oleh Dekan FKIP dengan frekuensi pertemuan minimal 16 kali selama satu Tahun. Jika masa satu tahun tersebut dilampauhi maka SK pembimbingan harus diperpanjang untuk tahun ke dua. (Data per Agustus 2011).

·      Rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir (TA) mahasiswa/dosen TA, tidak sama untuk semua dosen karena pemilihan judul disesuaiakan dengan keahlian dosen pembimbing atau yang relevan serta mahasiswa melakukan penelitian dalam bentuk tim (kelompok).

·      Rata-rata jumlah pertemuan dosen-mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir: 8 – 16 kali mulai dari saat mengambil TA hingga menyelesaikan TA.

·      Tuliskan nama-nama dosen yang menjadi pembimbing tugas akhir atau skripsi, dan jumlah mahasiswa yang bimbingan dengan mengikuti format tabel berikut: 

 

No

Nama Dosen Pembimbing

Jumlah Mahasiswa

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

Selesai

Belum

1

Prof. Dr. Juraid, M.Hum***

37

11

2

Drs. Hasan, M.Hum***

12

20

3

Drs. Lukman Nadjamuddin, M.Hum***

29

23

4

Dra. Junarti, M.Hum***

87

55

5

Drs. Syakir Mahid, M.Hum***

41

27

6

Dr. Suyuti, M.Pd

4

3

7

Drs. Charles Kapile, M.Hum***

60

37

8

Drs. Iskandar, M.Hum

25

0

9

Drs. Samuel S. Patapang, M.Si

8

0

10

Haliadi Sadi, S.S, M.Hum***

56

48

11

Mahfud, S.Pd, M.Pd

5

0

12

Misnah, S.Pd, M.Pd***

9

0

13

Dr. Nuraedah, M.Pd

20

0

14

Mutawakkil, S.Ag, M.Pd

8

7

*** Dosen yang telah memiliki sertifikat

·      Ketersediaan panduan pembimbingan tugas akhir (Beri tanda Ö pada pilihan yang sesuai):

        Ö    Ya

›     Tidak

Jika Ya, jelaskan cara sosialisasi dan pelaksanaannya.

5.5.2  Rata-rata lama penyelesaian tugas akhir/skripsi pada tiga tahun terakhir: 9  bulan.

5.6   Upaya Perbaikan Pembelajaran

Upaya perbaikan pembelajaran serta hasil yang telah dilakukan dan dicapai dalam tiga tahun terakhir dan hasilnya.

Butir

Upaya Perbaikan

Tindakan

Hasil

(1)

(2)

(3)

Materi

-       Melaksanakan lokakarya kurikulum.

-       Dibentuknya rumpun dosen pengampu mata kuliah.

-       Menyediakan buku-buku textbook terbaru pada ruang baca prodi dan perpustakaan.

-       Menyiapkan bahan ajar perkuliahan.

-       Menyelenggarakan seminar/lokakarya

-       Memberi tugas makalah/resume melalui searching materi dari internet

Perbaikan bahan ajar, wawasan mhs bertambah baik materi maupun kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komu

nikasi.

Metode Pembelajaran

-       Melakukan studi lapangan (field study).

-       Diskusi

-       Membentuk kelompok belajar antar  mahasiswa

-       Mengadakan praktek lapangan.

-       Menggunakan model PAIKEM

-       Menggunakan SCL

Mahasiswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dan kualitas pembelajaran yang dilakukan dosen menjadi lebih baik

Penggunaan Teknologi Pembelajaran

-       Pembuatan Bahan Ajar dalam bentuk multimedia dan KIT

-       Memanfaatkan LCD

-       Menggunakan e-mail dan situs jejaring sosial  untuk konsultasi tugas-tugas matakuliah.

Target kurikulum dapat tercapai dan konsultasi tugas lebih sering terlaksana.

Transparansi hasil penilaian oleh dosen

Cara-cara evaluasi

-       Evaluasi berbasis unjuk kerja dan pemberian tugas terstruktur

-       Penerapan asesmen disertai umpan balik

-       Evaluasi Tes Formatif dan Sumatif.

-       Evaluasi berbasis portofolio.

Mahasiswa serius dan tekun dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga meningkatkan pemahaman dan meningkatkan jumlah mahasiswa yang lulus dalam suatu matakuliah.

5.7   Upaya Peningkatan Suasana Akademik

Gambaran yang jelas mengenai upaya dan kegiatan untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan Prodi, diuraikan sebagai berikut:

5.7.1  Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik).

Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses belajar-mengajar adalah suasana akademik yang terjadi di lingkungan kampus atau di lingkungan fakultas. Oleh karena itu, Prodi juga memberikan perhatian yang serius demi terbentuknya suasana akedemik yang paling baik, harmonis dan efektif.  Perhatian yang diberikan antara lain berupa penyediaan sarana, kualitas interaksi, keterlibatan civitas akademika dalam kegiatan akademik dan pengembangan karakter.

·      Otonomi keilmuan: Dosen Prodi diberikan kesempatan untuk memilih dan mengembangkan bidang keilmuan yang diminati. Pembidangan ini dilakukan melalui mata kuliah yang diajarkan. Hal ini juga diberlakukan pada pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa.

·      Kebebasan akademik: Memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh dosen untuk mengembangkan diri secara profesional dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi menurut/sesuai kebutuhan  jurusan/program studi melalui jenjang pendidikan.

·      Kebebasan mimbar akademik: Untuk mengembangkan kemampuan di bidang pembelajaran sejarah, mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penelitian bersama dengan dosen, dan penulisan karya ilmiah. Selain itu melalui seminar dan lokakarya yang dilaksanakan oleh Prodi dan/atau himpunan mahasiswa. Pada forum ini dosen dan mahasiswa berkesempatan mempresentasikan hasil karyanya. Mahasiswa juga diberi kesempatan bertanya atau memberi masukan dan kritik pada saat seminar proposal dan hasil penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswa.

·      Otonomi keilmuan: Dosen Prodi diberikan kesempatan untuk memilih dan mengembangkan bidang keilmuan yang diminati. Pembidangan ini dilakukan melalui mata kuliah yang diajarkan. Hal ini juga diberlakukan pada pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa.

·      Kebebasan akademik:

Memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh dosen untuk mengembangkan diri secara profesional dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi menurut/sesuai kebutuhan  jurusan/program studi melalui jenjang pendidikan

·      Kebebasan mimbar akademik: Untuk mengembangkan kemampuan di bidang pembelajaran sejarah, mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penelitian bersama dengan dosen, dan penulisan karya ilmiah. Selain itu melalui seminar dan lokakarya yang dilaksanakan oleh Prodi dan/atau himpunan mahasiswa. Pada forum ini dosen dan mahasiswa berkesempatan mempresentasikan hasil karyanya. Mahasiswa juga diberi kesempatan bertanya atau memberi masukan dan kritik pada saat seminar proposal dan hasil penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswa.

5.7.2  Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.

Di lingkungan FKIP UNTAD, prasarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen dengan mahasiswa terdiri atas 46 ruang kuliah yang digunakan oleh seluruh program studi di FKIP dan satu ruang rapat dan ruang senat fakultas.

Sedangkan di lingkungan program studi:

Ruang program studi. Ruang program studi berfungsi sebagai pusat operasi dan administrasi manajemen akademik.

Ruang Dewan Dosen, sering digunakan oleh beberapa dosen untuk memberikan bimbingan atau nasehat penulisan skripsi mahasiswa,  pengisian KRS. Artinya, interaksi sesama dosen, antara dosen dengan mahasiswa dan antara sesama mahasiswa tidak hanya terbatas di ruangan kuliah.

Ruang lab program studi. Selain sebagai dapur ilmiah dalam mempersiapkan sarana penunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi, ruang lab program studi juga digunakan sebagai ruang konsultasi mahasiswa terkait dengan rencana penyusunan skripsi, sekaligus ujian skripsi.

Ruang ujian/seminar. Sebagai tempat pelaksanaan seminar proposal dan ujian skripsi.

Ruang baca. Di samping memiliki fungsi utama sebagai ruang baca, juga menjadi tempat diskusi dan interaksi antar dosen dengan mahasiswa, serta antara mahasiswa.

Ruang dosen. Selain untuk bersosialisasi antar sesama dosen, ruang ini juga digunakan untuk pembimbingan skripsi dan pembimbingan akademik/ kemahasiswaan.

Ruang serba guna. Untuk kegiatan besar yang melibatkan seluruh mahasiswa dilingkungan Fakultas biasanya digunakan ruang BT 7.

Ruang Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (HIMSA). Digunakan oleh mahasiswa untuk merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan. Selain itu digunakan mahasiswa untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas-tugas matakuliah.

Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Rusdi Toana. Digunakan untuk kegiatan seminar, kuliah umum fakultas dan kegiatan olahraga dan seni.

Mushallah. Dimanfaatkan sebagai tempat diskusi khususnya tentang hal-hal keagamaan dan pendidikan terutama pendidikan Islam.

Kantin. Digunakan sebagai tempat makan dan rehat setiap pergantian matakuliah

5.7.3  Program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas,  untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif (misalnya seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen-mahasiswa-alumni).

Program

Kegiatan

Transformasi IPTEK

-       Meningkatkan kemampuan penalaran   teori/keilmuan melalui  pemanfaatan perpustakaan universitas/fakultas/Prodi

Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengaplikasikan IPTEK

-       Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa

Meningkatkan kemampuan dosen secara profesional dan bertanggung jawab baik secara mandiri atau bersama-sama

-       Seminar, lokakarya, dengan melibatkan dosen, mahasiswa, dan alumni.

Meningkatkan komunikasi antara civitas Akademika dengan alumni

-       Temu alumni

-       Seminar dengan mengundang alumni sebagai pembicara

Pengenalan kehidupan kampus

-       Dialog, tatap muka antar civitas akademika tentang tugas pokok dan fungsi. Seperti: Ormik, Penerimaan Mahasiswa

Kampus Hijau

-       Menanam pohon, dan lain-lain

 

5.7.4     Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen.

1     Interaksi dosen dengan dosen

Kualitas dan kuantitas interaksi antara sesama dosen pada program studi Pendidikan Sejarah minimal dilakukan tiga kali dalam rapat resmi, yaitu:

Awal semester: membicarakan rencana pelaksanaan kegiatan akademik seperti: penjadwalan, diskusi antar pengampu matakuliah dengan membicarakan silabus matakuliah dan strategi perkuliahan, diskusi topik dan rancangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Tengah semester: Proses evaluasi perkuliahan dengan berfokus pada keterlaksanaan perkuliahan.

Akhir semester: Evaluasi pelaksanaan perkuliahan yang meliputi; persentase kehadiran dosen dan mahasiswa, ketepatan waktu hadir dosen dan mahasiswa dan pemasukan nilai akhir matakuliah. Diskusi topik dan rancangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, pembahasan beban kerja dosen.

Rapat resmi ini belum termasuk rapat atau kegiatan lain yang bersifat insidentil seperti rapat pemilihan ketua/sekretaris program studi, rapat pemilihan anggota senat, pembentukan panitia penyusunan Borang dan Evaluasi Prodi.

2     Interaksi antara dosen dengan mahasiswa

Interaksi terjadi pada saat perkuliahan, kegiatan pelatihan, bimbingan skripsi, seminar ataupun pada kegiatan lainnya seperti pertandingan atau perlombaan. Selain itu, ada interaksi terprogram setiap bulan dengan mengadakan pertemuan antara penasehat akademik dengan mahasiswa asuhannya untuk pengisian KRS, memantau keberhasilan studi, dan membantu memecahkan permasalahan yang terjadi pada mahasiwa selama masa studinya. Pembimbingan juga dilakukan dalam penyusunan proposal, penyusunan instrumen penelitian, penulisan laporan penelitian (draf awal skripsi), dan pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa. 

3     Interaksi antara mahasiswa

Interaksi sesama mahasiswa terjadi secara rutin melalui kegiatan perkuliahan serta berbagai kegiatan kemahasiswaan yang difasilitasi oleh HIMSA. Interaksi tersebut selain dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan dan kapasistas akademik mahasiswa, juga untuk menumbuhkan semangat dan silaturrahmi serta menjaga iklim persaudaraan melalui kegiatan seminar, diskusi bedah buku, diskusi topik program kreatifitas mahasiswa, olah raga, kesenian dan kegiatan bakti sosial.

5.7.5     Pengembangan perilaku kecendekiawanan.

Pengembangan perilaku kecendikiawanan dilakukan dengan berbagai aktivitas, antara lain Program Studi Pendidikan Sejarah melaksanakan kegiatan seminar kelembagaan, lomba karya tulis ilmiah, kuliah umum dan sebagainya.

Mendorong dan menciptakan suasana akademik yang dilandasi kompetensi keilmuan dan disertai keimanan melalui kegiatan-kegiatan ilmiah serta kegiatan mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan.

Organisasi di tingkat Nasional: melalui Musyawarah Besar (Mubes) HIMSA memilih mahasiswa Pendidikan Sejarah, Sarifudin bin Lakuma, menjadi sekjen organisasi tersebut. Organisasi kemahasiswaan intra universitas di lingkungan kampus Universitas Tadulako sebagai sarana dan wahana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan penalaran, keilmuan, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa, seperti: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMUT), Unit Pengkajian Islam Mahasiswa (UPIM), Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA), Resimen Mahasiswa (MENWA), dan Lembaga Advokasi Mahasiswa Peduli Narkoba dan Aids (eL-SAM), dan Racana Pramuka Siralangi.

Pada tingkat Fakultas, lembaga kemahasiswaan yang ada antara lain: Mahasiswa Pencinta Mushollah (MPM) Darul Ulum, Taman Pengajian Ulil Abshar, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), BEM Fakultas, Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA LALIMPALA), Unit kegiatan Olah Raga (UKOKIP), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), HIMSA, Lembaga pers mahasiswa (LPM Silolangi), Unit Kegiatan Penalaran Mahasiswa (UKPM).

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Photo Gallery

You are here: Home Akademik Mata Kuliah